Elektronická evidence náhradního plnění

Co je to náhradní plnění? Jde o pojem, který v podnikatelském světě není zase až tolik známý. To proto, že se v první řadě týká jenom těch, kteří mají zaměstnance, a dále je třeba dodat, že se jedná o ty podnikatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Těch se náhradní plnění týká. V souvislosti s tím je dobré upozornit na změnu, která proběhla 1. 10. 2017.

Snaha o větší jednoduchost

Podívejme se blíže na datum 1. 10. 2017. Právě k němu se váže novela zákona číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, provedené zákonem č. 206/2017 Sb. Ta je spojena hlavně se snahou náhradní plnění mnohem více zjednodušit a také zefektivnit. A to směrem k tomu, že bude vše realizováno takzvaně online. Znamená to, že v toto datum vešla v platnost elektronická evidence náhradního plnění.

Co to znamená pro podnikatele?

Jednoduše to, že pokud mají mezi svými zaměstnanci více než polovinu těch, které mají zdravotní postižení, může dodat náhradní plnění. V praxi to pro takového podnikatele znamená nutnost návštěvy a přihlášení na webových stránkách MPSV, kam zadají požadované údaje. Elektronická evidence náhradního plnění je spojena i s pevně danými termíny. Ona doba je přesně 30 kalendářních dní – nejpozději, a to od konkrétního zaplacení náhradního plnění.

Jaké údaje je nutné zadávat?

Kde a do kdy musí být data evidována, to již víme. Nyní se podívejme i na to, co elektronická evidence náhradního plnění vyžaduje vyplnit. V první řadě to jsou informace o zaměstnancích a jejich počtu, a to v přepočtu na rok, ale i čtvrtletí. Dále je pochopitelně nutné v termínu a také přesně zaevidovat informace o financích. Tedy o ceně dodaných výrobků, stejně jako o tom, kdy byly dodány, kdy byly zaplaceny. To vše s doplněním o číslo dokladu, který s danou transakcí souvisí. Tím zaměstnavatel splní svou jasně danou povinnost a náhradní plnění bude s ohledem na zákonné požadavky správně evidováno.

Jak založit živnost

Rozhodli jste se vydat se na podnikatelskou dráhu? Jako osoba samostatně výdělečně činná, ve zkratce OSVČ? Pokud ano, budou se vám hodit rady, jak založit živnost. Hned na úvod musíme říci, že to rozhodně není nic složitého.

Kde? Na živnostenském úřadě

Prvním krokem, jak založit živnost, je nalezení jakéhokoliv živnostenského úřadu, na který se dostavíte osobně. Zde se identifikujete a následně může dojít k vyřízení živnostenského oprávnění. Tento postup je běžný u volných živností, kde nejsou třeba žádné kvalifikační a jiné předpoklady a požadavky. Pokud jde o živnost vázanou, nebo řemeslnou, je dobré počítat s tím, že musíte splnit požadavky na způsobilost – praxí, nebo vzděláním.

Co je třeba splnit?

Podmínky u volných živností jsou celkem jednoduché. První podmínkou je plnoletost – tedy dovršení osmnáctého roku života. To prokážete a zároveň se identifikujete dokladem totožnosti. Druhou podmínkou je čistý trestní rejstřík. Ten je ověřen přímo na úřadě. Jsou situace, kdy lze vydat oprávnění i osobě se zápisem. Roli hraje to, zda trestný čin nevznikl v rámci předchozího podnikání, a zda se nijak netýká konkrétního podnikatelského oboru.

Připravte si poplatek

Aby proběhlo bezproblémové ohlášení živnosti, je třeba zaplatit příslušný poplatek. Jeho výše je celkem jasným odůvodněním toho, proč většina lidí podniká jako OSVČ. Výše poplatku je přesně 1 000 korun českých. A to u vaší první živnosti. Když budete v budoucnu ohlašovat další, už je výše poplatku snížena, a to na částku 500 Kč.

Jednotný registrační formulář vše usnadní

Jak založit živnost jednoduše? Pomocí jednotného registračního formuláře. Pomocí něho nejenom ohlásíte živnost, ale snadno realizujete i další kroky. Automaticky se registrujete na finančním úřadě jako plátce daně z příjmu, registrujete se na zdravotním pojištění, stejně jako se automaticky registrujete jako plátce sociálního pojištění.