Některé obchody musí být o státních svátcích zavřeny

Svátky jsou považována za dny klidu, kdy by většina lidí neměla pracovat. Někdo to samozřejmě nejde, a jinde to neumožňoval zaměstnavatel. Týkalo se to hlavně obchodů. A to se změnilo v roce 2016, kdy byla podepsána novelizace zákona. Ta jasně specifikuje, že určité obchody musí být ve státních svátcích zavřeny.

Jakých státních svátků se nutnost mít zavřeno týká?

Státních svátků má naše země celou řadu. Toto konkrétní nařízení se však netýká všech. Je to jenom vybraná sedmice. O jaké svátky se jedná a kdy do obchodů nejezděte? Vezmeme to hezky popořadě, podle konkrétních dat. Tím prvním je datum 1. ledna, tedy na Nový rok. Dalším svátkem je Velikonoční pondělí, u kterého nemůžeme přesně specifikovat datum, jelikož je pohyblivé. Dále už jsou data pevná. Do jarního období patří ještě 8. května. Dále to jsou dva svátky podzimní, a to konkrétně 28. září a dále 28. října. Jako poslední je zde trojice následujících svátků, tedy termín 24. – 26. prosince. Pouze s upřesněním, že na Štědrý den otevřeno být může, ale jenom do 12:00.

Ne všechny obchody musí mít zavřeno

Jestliže z vlastí praxe můžete potvrdit, že některé obchody měly v dané svátky otevřeno, nemusí to nutně znamenat, že něco porušily. To proto, že daný zákaz se vztahuje jenom na obchody větší. Tedy takové, které mají prodejní plochu nad 200 metrů čtverečných. Zdá se to hodně, ale při výpočtu je to už plocha o velikosti 14 x 14 metrů. A to žádný velký obchod není. Ty obchody, které mají svou plochu menší, nebo třeba i lékárny, nebo čerpací stanice a jiná místa podnikající v režimu nákupu a prodeje otevřena být můžou. Stejně jako mohou být otevřeny i různé výdejny zboží. Dle zákona však jenom ty, kde se výhradně vyzvedává objednané zboží a to si zde nelze ani vybrat, ani přímo objednávat. Kdo pravidlo poruší, na toho čeká pokuta ve výši až jednoho milionu.

Předvánoční žně eshopů

Jaké je pro většinu eshopů nejzajímavější období z hlediska prodejů? Je to doba před Vánoci, jelikož to jsou předvánoční žně eshopů už každoročním standardem. Zajímáte se o unikátní fakta, která s tímto obdobím souvisí? Podívejte se na ně.

Obraty stále výrazně rostou

Předvánoční žně eshopů jsou spojeny hlavně s výrazným navýšením jejich obratů. Pokud se podíváme na konkrétní statistická data, je dobré zamířit k Asociaci pro elektronickou komerci, která má poměrně objektivní údaje. Pokud jde o vánoční tržby, tak asociace potvrzuje, že meziročně každoročně stoupají. V roce 2017 se jejich odhad pohyboval ve výši okolo čtyřiceti miliard korun českých, což meziročně znamenalo nárůst zhruba o polovinu.

O nákupu rozhodují i jiné faktory, než během roku

Zajímavé je, že předvánoční žně eshopů jsou spojeny i s tím, že lidé už nutně nehledí jenom na hlavní faktory, které je motivují k nákupu. Tedy kombinace nízké ceny zboží a levné dopravy. Roli často hraje skladová dostupnost a také garance dodání do Vánoc. Který eshop toto nabídne doslova do poslední chvíle, ten jasně vede.

Kdy období nastává a kdy končí?

Určitě není pravdou, že by předvánoční žně eshopů začínaly až poslední týden před Štědrým dnem. Když se podíváme opět na statistická data, vše naplno začíná zhruba měsíc před danými svátky. A kdy zájem nakupujících končí? Obvykle pár dní před Štědrým dnem, kdy končí garance doručení a tak se raději rozhodnou nakoupit si zboží klasicky, v kamenných obchodech.

Snaha o ulehčení

Předvánoční prodeje přinášejí o problémy, s ohledem na zvládání náporu. To potvrzují jak eshopy, tak třeba i přepravní společnosti, které mají problémy každoročně. I proto se ho mnohé obchody snaží zmírnit. Jak? Zapojují do akcí, jako je Den dopravy zdarma, nebo Black Friday, díky čemuž řadu vánočního zboží prodají se značným předstihem.

Franšízing je dobrý start

Možnost začít podnikat už nemusí být tak složitá. Třeba proto, že sem stále více rozvíjí trend podnikání na internetu, kde může začít každý. I u klasických oborů však můžeme říci, že to nemusí být nic složitého. Dokazuje to stále populárnější franšízing.

Co je to franšízing a jak si ho charakterizovat?

Jednoduše řečeno se jedná o podnikání pod záštitou velké a známé značky. V praxi je franšízing realizován poměrně jednoduše. Firma, která tuto možnost spolupráce nabízí, hledá podnikatele. Těm umožní rozjet svůj byznys pod svým názvem, což je pro řadu z nich, a ve výsledku i pro samotnou firmu celkem výhodné. Nejvíce je franšízing známý ze segmentu stravování, a to od různých rychlých občerstvení, až po kavárny a restaurace.

Jaké má franšízing výhody?

Z podnikatelského hlediska je to hlavně jistota velké a známé značky, která pomůže se získáním zákazníků. Třeba i díky rozsáhlým marketingovým kampaním v televizích a tištěných médiích. Také je zde jasná pomoc spojené s výbavou provozovny, nebo s firemními standardy. Ty největší firmy dodávají obsáhlé manuály, díky kterým může prosperovat i osoba byznysem nepolíbená. Pro samotnou značku znamená tato cesta jistotu příjmů a pokrytí určité oblasti, ale bez nutnosti toho, že by sama musela přímo řešit situace na konkrétních provozech.

Jsou tu i nevýhody

Pro podnikatele hlavně takové, že musí dodržovat předpisy a standardy a snaha o vlastní nápady je spíše potlačována. Také nelze zapomínat na to, že mezi negativa patří pravidelná platba, nejčastěji z obratu, která patří mateřské firmy. To logicky snižuje zisk. Pro mateřskou firmu může být franšíza spojena s problémy konkrétních podnikatelů, kteří mohou vrhat pro svou neodbornost a nedodržování smluv špatné světlo, které může znamenat i nižší zisky, a to lokálně, ale někdy dokonce i celosvětově.

Pozor na faktury po splatnosti

Zaplacení vystavené faktury by měla být jedna ze základních povinností každého, kdo přijal určité zboží, nebo i službu. Bohužel platební morálka není u mnohých podnikatelů a firem úplně nejlepší. I když si myslí, že je ti v pořádku a nic se nemůže stát, vy se podívejte, proč si dát pozor na faktury po splatnosti.

Na úrok z prodlení je zákonný nárok

Co je první věc, která může hrozit? Je to zákonný úrok z prodlení. Každá vystavená faktura by měla mít konkrétní splatnost. Pokud daná splatnost není dodržena, znamená to jednu jedinou věc. Může dojít k navyšování sumy o takzvaný úrok z prodlení. Tedy se počítá za každý den prodlení a vychází z nezaplacené částky. U těch velkých může dojít i k celkem značnému navýšení. U menších sum je však praxe stále taková, že se úrok neúčtuje a dochází ke klasickému upomínání.

Můžete být k dohledání jako dlužníci

Jaký je druhý důvod, proč si dát pozor na faktury po splatnosti? Je to proto, že mnoho lidí neváhá, a když zjistí opožděnou platbu, ihned firmu zaeviduje na různých specializovaných serverech pro neplatiče. Tak může být na internetu k dohledání jako dlužník, což na ni hází poměrně negativní světlo. I to je důvod, proč je lepší splatnost dodržovat a neriskovat jakékoliv budoucí problémy, spojené s pověstí.

Vymoci dlužnou částku není složité

Pokud faktura není zaplacena v termínu, v jakém by měla, lze ji celkem snadno vymáhat. Pokud selže snaha o klasickou komunikaci, postačí klasický dopis, v podobě předsoudní výzvy. Po splnění zákonných lhůt už může dojít k požadavku na vydání platebního rozkazu. Zde už má řešení dané věci pod sebou soud, což ukazuje na to, že není dobré dále dělat mrtvého brouka. To proto, že neuhrazená suma na základě platebního rozkazu může být podkladem pro exekutora, který už peníze umí strhnout celkem jednoduše a poměrně rychle.

Příslušnost k finančnímu úřadu

Finance jsou to hlavní, co s podnikáním souvisí. Samozřejmé je, že v naší zemi nechybí instituce, která finance jako takové u podnikatelů hlídá. Je to finanční úřad. Mnoho podnikatelů se ptá, jaká je jejich příslušnost k finančnímu úřadu. Podívejte se s námi na odpověď.

U OSVČ hraje roli informace na živnostenském oprávnění

Nejprve se podívejme na podnikání fyzických osob, které jsou vedeny jako osoby samostatně výdělečně činné. Ty si požádali o vydání živnostenského oprávnění, kde je evidována také konkrétní podnikatelská adresa. U většiny to bývá adresa trvalého bydliště, pokud nebylo místo řešeno jiným způsobem – třeba virtuálním sídlem. Příslušnost k finančnímu úřadu tedy souvisí s touto zapsanou adresou. Pokud je to trvalé bydliště, které je v budoucnu změněno, je třeba na to myslet a nechat si upravit i údaje, stejně jako následnou místní příslušnost.

Jak to tomu u právnických osob?

Právnické osoby, nejčastěji společnosti s ručením omezením, mohou být vedeni i několika lidmi, s různými trvalými bydlišti. Jak je na to pohlíženo s ohledem na příslušnost ke konkrétnímu FÚ? Nijak. U právnických osob totiž hraje roli takzvané sídlo společnosti. Ať už klasické, nebo již zmíněné virtuální. Podle toho, kde má firma sídlo, má také svůj finanční úřad. To mnozí podnikatelé často nedomyslí a volí sídla v Praze, i když bydlí na opačném konci republiky. Případná návštěva finančního úřadu, třeba za účelem jejich kontroly, se tak může značně prodražit.

Kdo dohledat seznam finančních úřadů?

Je řada webů, které tato data nabízejí. Pokud vám jde o objektivnost a aktuálnost, doporučujeme jeden jediný. Je to web České daňové správy, který provozuje Ministerstvo finanční. U něho máte jistotu, že daný seznam včetně veškerých kontaktních údajů bude vždy správný. V něm si také dohledáte, kam přesně patříte.