GDPR v praxi

Už nyní jsou poměrně přísná nařízení související s ochranou osobních údajů. A vše bude ještě horší. A to s nástupem nové směrnice, která nese označení GDPR. Ta už od doby schválení straší celou řadu podnikatelů. Jak bude vypadat GDPR v praxi? Podívejte se na to hlavní, co vás jako podnikatele čekat.

Nutnost vypracování metodiky

První věc, se kterou je třeba počítat, bude nutnost vypracovat v rámci firmy novou a jasnou metodiku, která bude souviset právě s nakládáním, ale i uchováváním osobních údajů. Ta by měla popisovat jak jednotlivé procesy s tím související, tak bude GDPR v praxi spojeno také s odpovědností konkrétních lidí, kteří přijdou, nebo také mohou přijít s danými daty do styku.

Školení a ustanovení konkrétních lidí

Bude nutné myslet i na proškolení konkrétních zaměstnanců, podle této nové směrnice, se kterou přišla Evropská unie. Dále bude třeba myslet i na odpovědné osoby. Konkrétně půjde o osobu, fyzickou nebo právnickou, která se stane takzvaným pověřencem. Tedy tím, který bude mít dostatečné odborné, ale i právní znalosti na to, aby zaručil, že se s osobními údaji bude nakládat tak, jak by se mělo a jak s tím GDPR v praxi počítá.

V rámci firmy, nebo v cloudu

Mnoho firem se rozhodlo řešit toto nařízení v rámci své firmy a tomu podřídit celkovou úpravu směrnic a zabezpečení. Je však i druhá možnost, kdy mnoho firem využijte přesunu do cloudu. Zde se tak jeho provozovatel může stát pověřencem, díky čemuž lze ušetřit mnoho nákladů a problémů. Jenom je třeba zvolit dobrou firmu.

Hrozí vysoké pokuty?

Co když se firma nepřizpůsobí? Nebo bude dělat něco špatně? Může počítat s pokutou. A o té lze říci, že může být doslova likvidační. Pokud jde o největší sankci, tak je stanovena na sumu 10 000 000 korun. I takto vypadá GDPR v praxi. A tím nařízení nekončí, jelikož opomíjet nelze ani budoucí nařízení ePrivacy.

Hlášení k DPH a EET

Podnikání se v posledních letech stává administrativně stále náročnější. Stát vidí v podnikatelích osoby, které se snaží podvádět. A tak schvaluje kroky, které zatěžují. Co v poslední době zatěžuje nejvíce? Je to hlášení k DPH a EET.

Proč vešla daná nařízení v platnost?

Ať už jste na jakékoliv straně barikády, je třeba říci, že podle vyjádření, které má Ministerstvo financí, je důvodem daných hlášení hlavně to, aby se zlepšil výběr daní. Hlášení k DPH má za cíl eliminovat podvody spojené s neodváděním daně z přidané hodnoty. EET neboli elektronická evidence tržeb je zase založena na přiznávání veškerého příjmu, s čímž souvisí nutnost následného zdanění.

Hlášení k DPH

Hlášení k DPH je známo také jako kontrolní hlášení. Tato povinnost vešla v platnost začátkem roku 2016. Týká se pochopitelně jenom plátců daně z přidané hodnoty. A co tito plátci musí? Musí vytvořit takzvané daňové potvrzení, které souvisí s režimem klasického DPH i přenesené daňové povinnosti. Konkrétní podnikatel tak musí všechna fakta uvést do daného hlášení a to elektronicky dodávat na finanční úřad. Jak často? Je tomu vždy jednou měsíčně.

EET

EET neboli elektronická evidence tržeb je ještě náročnější. To proto, že data musí odcházet v reálném čase, což vyžaduje specializovaný hardware a také připojení k internetu. V praxi jsou odesílána data z každé vystavené účtenky, která byla placena hotově, nebo třeba i platební kartou. Spuštění systému EET má čtyři vlny. Na konci roku 2016 začalo platit pro stravovací a ubytovací služby. Druhá vlna se začala týkat velkoobchodů a maloobchodů. Třetí bude pro svobodná povolání, ale i oblast dopravy, nebo zemědělství. Čtvrtá pro řemesla, konkrétní řemeslníky a výrobu. Ti všichni tak budou muset při inkasování platby nejenom vystavit účtenku s jasnými daty, ale musí ji i elektronicky odeslat.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Kdo se rozhodně podnikat, a to jako osoba samostatně výdělečně činná neboli OSVČ, má dvě hlavní povinnosti. Těmi je platba sociálního a také zdravotního pojištění. Forma je jasné. Platí se takzvané zálohy na sociální, stejně jako zálohy na zdravotní pojištění. Podívejte se na hlavní informace, které se tohoto týkají.

Zálohy na zdravotní pojištění

Pokud máte příjmy ze samostatné činnosti, tedy jste OSVČ, zálohy na zdravotní pojištění se vás týkají. Jaká je jejich výše? K výpočtu vám poslouží hned dvojice procentuelních hodnot. Buď je to 13,5 procenta z takzvaného vyměřovacího základu, nebo pokud chcete jednodušší výpočet, je záloha na zdravotní pojištění ve výši 6,75 procent z vašeho zisku.
Nutno říci, že pokud jako OSVČ nemáte žádné zisky, neznamená to, že se zálohám na zdravotní pojištění můžete vyhnout. Takto to nefunguje. V takovém případě se vás týkají takzvané minimální zálohy. Ta průběžně stoupá. Zatímco v roce 2017 byla její výše 1906 Kč, nyní je třeba říci, že pro rok 2018 platí sazba 2024 Kč. Tu měsíčně platíte, i když výpočet s využitím zmíněných procent dá sumu nižší.

Zálohy na sociální pojištění

Koho se týkají? Jsou to osoby samostatně výdělečně činné, které mají podnikání jako hlavní činnost. Platit je ale mohou i ti, kteří ji mají vedenou jako vedlejší, ale s vysokým ziskem. Za ten je považován daňový základ ve výši necelých 70 000 Kč. Základem výpočtu je takzvaný Přehled příjmů za předchozí podnikatelský rok, na základě kterého se výše záloh na sociální pojištění vypočítá. Sazba je 29,2 procenta z vyměřovacího základu neboli 14,6 procent ze zisku.
Opět platí, že je nutné počítat s minimální zálohou, která za rok 2017 činila 2 061 korun, ale pro rok 2018 došlo k jejímu navýšení, a to na sumu 2 189 korun českých. Tolik musí měsíčně odvádět každé OSVČ realizující hlavní podnikatelskou činnost.