GDPR v praxi

Už nyní jsou poměrně přísná nařízení související s ochranou osobních údajů. A vše bude ještě horší. A to s nástupem nové směrnice, která nese označení GDPR. Ta už od doby schválení straší celou řadu podnikatelů. Jak bude vypadat GDPR v praxi? Podívejte se na to hlavní, co vás jako podnikatele čekat.

Nutnost vypracování metodiky

První věc, se kterou je třeba počítat, bude nutnost vypracovat v rámci firmy novou a jasnou metodiku, která bude souviset právě s nakládáním, ale i uchováváním osobních údajů. Ta by měla popisovat jak jednotlivé procesy s tím související, tak bude GDPR v praxi spojeno také s odpovědností konkrétních lidí, kteří přijdou, nebo také mohou přijít s danými daty do styku.

Školení a ustanovení konkrétních lidí

Bude nutné myslet i na proškolení konkrétních zaměstnanců, podle této nové směrnice, se kterou přišla Evropská unie. Dále bude třeba myslet i na odpovědné osoby. Konkrétně půjde o osobu, fyzickou nebo právnickou, která se stane takzvaným pověřencem. Tedy tím, který bude mít dostatečné odborné, ale i právní znalosti na to, aby zaručil, že se s osobními údaji bude nakládat tak, jak by se mělo a jak s tím GDPR v praxi počítá.

V rámci firmy, nebo v cloudu

Mnoho firem se rozhodlo řešit toto nařízení v rámci své firmy a tomu podřídit celkovou úpravu směrnic a zabezpečení. Je však i druhá možnost, kdy mnoho firem využijte přesunu do cloudu. Zde se tak jeho provozovatel může stát pověřencem, díky čemuž lze ušetřit mnoho nákladů a problémů. Jenom je třeba zvolit dobrou firmu.

Hrozí vysoké pokuty?

Co když se firma nepřizpůsobí? Nebo bude dělat něco špatně? Může počítat s pokutou. A o té lze říci, že může být doslova likvidační. Pokud jde o největší sankci, tak je stanovena na sumu 10 000 000 korun. I takto vypadá GDPR v praxi. A tím nařízení nekončí, jelikož opomíjet nelze ani budoucí nařízení ePrivacy.

Hlášení k DPH a EET

Podnikání se v posledních letech stává administrativně stále náročnější. Stát vidí v podnikatelích osoby, které se snaží podvádět. A tak schvaluje kroky, které zatěžují. Co v poslední době zatěžuje nejvíce? Je to hlášení k DPH a EET.

Proč vešla daná nařízení v platnost?

Ať už jste na jakékoliv straně barikády, je třeba říci, že podle vyjádření, které má Ministerstvo financí, je důvodem daných hlášení hlavně to, aby se zlepšil výběr daní. Hlášení k DPH má za cíl eliminovat podvody spojené s neodváděním daně z přidané hodnoty. EET neboli elektronická evidence tržeb je zase založena na přiznávání veškerého příjmu, s čímž souvisí nutnost následného zdanění.

Hlášení k DPH

Hlášení k DPH je známo také jako kontrolní hlášení. Tato povinnost vešla v platnost začátkem roku 2016. Týká se pochopitelně jenom plátců daně z přidané hodnoty. A co tito plátci musí? Musí vytvořit takzvané daňové potvrzení, které souvisí s režimem klasického DPH i přenesené daňové povinnosti. Konkrétní podnikatel tak musí všechna fakta uvést do daného hlášení a to elektronicky dodávat na finanční úřad. Jak často? Je tomu vždy jednou měsíčně.

EET

EET neboli elektronická evidence tržeb je ještě náročnější. To proto, že data musí odcházet v reálném čase, což vyžaduje specializovaný hardware a také připojení k internetu. V praxi jsou odesílána data z každé vystavené účtenky, která byla placena hotově, nebo třeba i platební kartou. Spuštění systému EET má čtyři vlny. Na konci roku 2016 začalo platit pro stravovací a ubytovací služby. Druhá vlna se začala týkat velkoobchodů a maloobchodů. Třetí bude pro svobodná povolání, ale i oblast dopravy, nebo zemědělství. Čtvrtá pro řemesla, konkrétní řemeslníky a výrobu. Ti všichni tak budou muset při inkasování platby nejenom vystavit účtenku s jasnými daty, ale musí ji i elektronicky odeslat.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Kdo se rozhodně podnikat, a to jako osoba samostatně výdělečně činná neboli OSVČ, má dvě hlavní povinnosti. Těmi je platba sociálního a také zdravotního pojištění. Forma je jasné. Platí se takzvané zálohy na sociální, stejně jako zálohy na zdravotní pojištění. Podívejte se na hlavní informace, které se tohoto týkají.

Zálohy na zdravotní pojištění

Pokud máte příjmy ze samostatné činnosti, tedy jste OSVČ, zálohy na zdravotní pojištění se vás týkají. Jaká je jejich výše? K výpočtu vám poslouží hned dvojice procentuelních hodnot. Buď je to 13,5 procenta z takzvaného vyměřovacího základu, nebo pokud chcete jednodušší výpočet, je záloha na zdravotní pojištění ve výši 6,75 procent z vašeho zisku.
Nutno říci, že pokud jako OSVČ nemáte žádné zisky, neznamená to, že se zálohám na zdravotní pojištění můžete vyhnout. Takto to nefunguje. V takovém případě se vás týkají takzvané minimální zálohy. Ta průběžně stoupá. Zatímco v roce 2017 byla její výše 1906 Kč, nyní je třeba říci, že pro rok 2018 platí sazba 2024 Kč. Tu měsíčně platíte, i když výpočet s využitím zmíněných procent dá sumu nižší.

Zálohy na sociální pojištění

Koho se týkají? Jsou to osoby samostatně výdělečně činné, které mají podnikání jako hlavní činnost. Platit je ale mohou i ti, kteří ji mají vedenou jako vedlejší, ale s vysokým ziskem. Za ten je považován daňový základ ve výši necelých 70 000 Kč. Základem výpočtu je takzvaný Přehled příjmů za předchozí podnikatelský rok, na základě kterého se výše záloh na sociální pojištění vypočítá. Sazba je 29,2 procenta z vyměřovacího základu neboli 14,6 procent ze zisku.
Opět platí, že je nutné počítat s minimální zálohou, která za rok 2017 činila 2 061 korun, ale pro rok 2018 došlo k jejímu navýšení, a to na sumu 2 189 korun českých. Tolik musí měsíčně odvádět každé OSVČ realizující hlavní podnikatelskou činnost.

Některé obchody musí být o státních svátcích zavřeny

Svátky jsou považována za dny klidu, kdy by většina lidí neměla pracovat. Někdo to samozřejmě nejde, a jinde to neumožňoval zaměstnavatel. Týkalo se to hlavně obchodů. A to se změnilo v roce 2016, kdy byla podepsána novelizace zákona. Ta jasně specifikuje, že určité obchody musí být ve státních svátcích zavřeny.

Jakých státních svátků se nutnost mít zavřeno týká?

Státních svátků má naše země celou řadu. Toto konkrétní nařízení se však netýká všech. Je to jenom vybraná sedmice. O jaké svátky se jedná a kdy do obchodů nejezděte? Vezmeme to hezky popořadě, podle konkrétních dat. Tím prvním je datum 1. ledna, tedy na Nový rok. Dalším svátkem je Velikonoční pondělí, u kterého nemůžeme přesně specifikovat datum, jelikož je pohyblivé. Dále už jsou data pevná. Do jarního období patří ještě 8. května. Dále to jsou dva svátky podzimní, a to konkrétně 28. září a dále 28. října. Jako poslední je zde trojice následujících svátků, tedy termín 24. – 26. prosince. Pouze s upřesněním, že na Štědrý den otevřeno být může, ale jenom do 12:00.

Ne všechny obchody musí mít zavřeno

Jestliže z vlastí praxe můžete potvrdit, že některé obchody měly v dané svátky otevřeno, nemusí to nutně znamenat, že něco porušily. To proto, že daný zákaz se vztahuje jenom na obchody větší. Tedy takové, které mají prodejní plochu nad 200 metrů čtverečných. Zdá se to hodně, ale při výpočtu je to už plocha o velikosti 14 x 14 metrů. A to žádný velký obchod není. Ty obchody, které mají svou plochu menší, nebo třeba i lékárny, nebo čerpací stanice a jiná místa podnikající v režimu nákupu a prodeje otevřena být můžou. Stejně jako mohou být otevřeny i různé výdejny zboží. Dle zákona však jenom ty, kde se výhradně vyzvedává objednané zboží a to si zde nelze ani vybrat, ani přímo objednávat. Kdo pravidlo poruší, na toho čeká pokuta ve výši až jednoho milionu.

Předvánoční žně eshopů

Jaké je pro většinu eshopů nejzajímavější období z hlediska prodejů? Je to doba před Vánoci, jelikož to jsou předvánoční žně eshopů už každoročním standardem. Zajímáte se o unikátní fakta, která s tímto obdobím souvisí? Podívejte se na ně.

Obraty stále výrazně rostou

Předvánoční žně eshopů jsou spojeny hlavně s výrazným navýšením jejich obratů. Pokud se podíváme na konkrétní statistická data, je dobré zamířit k Asociaci pro elektronickou komerci, která má poměrně objektivní údaje. Pokud jde o vánoční tržby, tak asociace potvrzuje, že meziročně každoročně stoupají. V roce 2017 se jejich odhad pohyboval ve výši okolo čtyřiceti miliard korun českých, což meziročně znamenalo nárůst zhruba o polovinu.

O nákupu rozhodují i jiné faktory, než během roku

Zajímavé je, že předvánoční žně eshopů jsou spojeny i s tím, že lidé už nutně nehledí jenom na hlavní faktory, které je motivují k nákupu. Tedy kombinace nízké ceny zboží a levné dopravy. Roli často hraje skladová dostupnost a také garance dodání do Vánoc. Který eshop toto nabídne doslova do poslední chvíle, ten jasně vede.

Kdy období nastává a kdy končí?

Určitě není pravdou, že by předvánoční žně eshopů začínaly až poslední týden před Štědrým dnem. Když se podíváme opět na statistická data, vše naplno začíná zhruba měsíc před danými svátky. A kdy zájem nakupujících končí? Obvykle pár dní před Štědrým dnem, kdy končí garance doručení a tak se raději rozhodnou nakoupit si zboží klasicky, v kamenných obchodech.

Snaha o ulehčení

Předvánoční prodeje přinášejí o problémy, s ohledem na zvládání náporu. To potvrzují jak eshopy, tak třeba i přepravní společnosti, které mají problémy každoročně. I proto se ho mnohé obchody snaží zmírnit. Jak? Zapojují do akcí, jako je Den dopravy zdarma, nebo Black Friday, díky čemuž řadu vánočního zboží prodají se značným předstihem.

Franšízing je dobrý start

Možnost začít podnikat už nemusí být tak složitá. Třeba proto, že sem stále více rozvíjí trend podnikání na internetu, kde může začít každý. I u klasických oborů však můžeme říci, že to nemusí být nic složitého. Dokazuje to stále populárnější franšízing.

Co je to franšízing a jak si ho charakterizovat?

Jednoduše řečeno se jedná o podnikání pod záštitou velké a známé značky. V praxi je franšízing realizován poměrně jednoduše. Firma, která tuto možnost spolupráce nabízí, hledá podnikatele. Těm umožní rozjet svůj byznys pod svým názvem, což je pro řadu z nich, a ve výsledku i pro samotnou firmu celkem výhodné. Nejvíce je franšízing známý ze segmentu stravování, a to od různých rychlých občerstvení, až po kavárny a restaurace.

Jaké má franšízing výhody?

Z podnikatelského hlediska je to hlavně jistota velké a známé značky, která pomůže se získáním zákazníků. Třeba i díky rozsáhlým marketingovým kampaním v televizích a tištěných médiích. Také je zde jasná pomoc spojené s výbavou provozovny, nebo s firemními standardy. Ty největší firmy dodávají obsáhlé manuály, díky kterým může prosperovat i osoba byznysem nepolíbená. Pro samotnou značku znamená tato cesta jistotu příjmů a pokrytí určité oblasti, ale bez nutnosti toho, že by sama musela přímo řešit situace na konkrétních provozech.

Jsou tu i nevýhody

Pro podnikatele hlavně takové, že musí dodržovat předpisy a standardy a snaha o vlastní nápady je spíše potlačována. Také nelze zapomínat na to, že mezi negativa patří pravidelná platba, nejčastěji z obratu, která patří mateřské firmy. To logicky snižuje zisk. Pro mateřskou firmu může být franšíza spojena s problémy konkrétních podnikatelů, kteří mohou vrhat pro svou neodbornost a nedodržování smluv špatné světlo, které může znamenat i nižší zisky, a to lokálně, ale někdy dokonce i celosvětově.

Pozor na faktury po splatnosti

Zaplacení vystavené faktury by měla být jedna ze základních povinností každého, kdo přijal určité zboží, nebo i službu. Bohužel platební morálka není u mnohých podnikatelů a firem úplně nejlepší. I když si myslí, že je ti v pořádku a nic se nemůže stát, vy se podívejte, proč si dát pozor na faktury po splatnosti.

Na úrok z prodlení je zákonný nárok

Co je první věc, která může hrozit? Je to zákonný úrok z prodlení. Každá vystavená faktura by měla mít konkrétní splatnost. Pokud daná splatnost není dodržena, znamená to jednu jedinou věc. Může dojít k navyšování sumy o takzvaný úrok z prodlení. Tedy se počítá za každý den prodlení a vychází z nezaplacené částky. U těch velkých může dojít i k celkem značnému navýšení. U menších sum je však praxe stále taková, že se úrok neúčtuje a dochází ke klasickému upomínání.

Můžete být k dohledání jako dlužníci

Jaký je druhý důvod, proč si dát pozor na faktury po splatnosti? Je to proto, že mnoho lidí neváhá, a když zjistí opožděnou platbu, ihned firmu zaeviduje na různých specializovaných serverech pro neplatiče. Tak může být na internetu k dohledání jako dlužník, což na ni hází poměrně negativní světlo. I to je důvod, proč je lepší splatnost dodržovat a neriskovat jakékoliv budoucí problémy, spojené s pověstí.

Vymoci dlužnou částku není složité

Pokud faktura není zaplacena v termínu, v jakém by měla, lze ji celkem snadno vymáhat. Pokud selže snaha o klasickou komunikaci, postačí klasický dopis, v podobě předsoudní výzvy. Po splnění zákonných lhůt už může dojít k požadavku na vydání platebního rozkazu. Zde už má řešení dané věci pod sebou soud, což ukazuje na to, že není dobré dále dělat mrtvého brouka. To proto, že neuhrazená suma na základě platebního rozkazu může být podkladem pro exekutora, který už peníze umí strhnout celkem jednoduše a poměrně rychle.

Příslušnost k finančnímu úřadu

Finance jsou to hlavní, co s podnikáním souvisí. Samozřejmé je, že v naší zemi nechybí instituce, která finance jako takové u podnikatelů hlídá. Je to finanční úřad. Mnoho podnikatelů se ptá, jaká je jejich příslušnost k finančnímu úřadu. Podívejte se s námi na odpověď.

U OSVČ hraje roli informace na živnostenském oprávnění

Nejprve se podívejme na podnikání fyzických osob, které jsou vedeny jako osoby samostatně výdělečně činné. Ty si požádali o vydání živnostenského oprávnění, kde je evidována také konkrétní podnikatelská adresa. U většiny to bývá adresa trvalého bydliště, pokud nebylo místo řešeno jiným způsobem – třeba virtuálním sídlem. Příslušnost k finančnímu úřadu tedy souvisí s touto zapsanou adresou. Pokud je to trvalé bydliště, které je v budoucnu změněno, je třeba na to myslet a nechat si upravit i údaje, stejně jako následnou místní příslušnost.

Jak to tomu u právnických osob?

Právnické osoby, nejčastěji společnosti s ručením omezením, mohou být vedeni i několika lidmi, s různými trvalými bydlišti. Jak je na to pohlíženo s ohledem na příslušnost ke konkrétnímu FÚ? Nijak. U právnických osob totiž hraje roli takzvané sídlo společnosti. Ať už klasické, nebo již zmíněné virtuální. Podle toho, kde má firma sídlo, má také svůj finanční úřad. To mnozí podnikatelé často nedomyslí a volí sídla v Praze, i když bydlí na opačném konci republiky. Případná návštěva finančního úřadu, třeba za účelem jejich kontroly, se tak může značně prodražit.

Kdo dohledat seznam finančních úřadů?

Je řada webů, které tato data nabízejí. Pokud vám jde o objektivnost a aktuálnost, doporučujeme jeden jediný. Je to web České daňové správy, který provozuje Ministerstvo finanční. U něho máte jistotu, že daný seznam včetně veškerých kontaktních údajů bude vždy správný. V něm si také dohledáte, kam přesně patříte.

Elektronická evidence náhradního plnění

Co je to náhradní plnění? Jde o pojem, který v podnikatelském světě není zase až tolik známý. To proto, že se v první řadě týká jenom těch, kteří mají zaměstnance, a dále je třeba dodat, že se jedná o ty podnikatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Těch se náhradní plnění týká. V souvislosti s tím je dobré upozornit na změnu, která proběhla 1. 10. 2017.

Snaha o větší jednoduchost

Podívejme se blíže na datum 1. 10. 2017. Právě k němu se váže novela zákona číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, provedené zákonem č. 206/2017 Sb. Ta je spojena hlavně se snahou náhradní plnění mnohem více zjednodušit a také zefektivnit. A to směrem k tomu, že bude vše realizováno takzvaně online. Znamená to, že v toto datum vešla v platnost elektronická evidence náhradního plnění.

Co to znamená pro podnikatele?

Jednoduše to, že pokud mají mezi svými zaměstnanci více než polovinu těch, které mají zdravotní postižení, může dodat náhradní plnění. V praxi to pro takového podnikatele znamená nutnost návštěvy a přihlášení na webových stránkách MPSV, kam zadají požadované údaje. Elektronická evidence náhradního plnění je spojena i s pevně danými termíny. Ona doba je přesně 30 kalendářních dní – nejpozději, a to od konkrétního zaplacení náhradního plnění.

Jaké údaje je nutné zadávat?

Kde a do kdy musí být data evidována, to již víme. Nyní se podívejme i na to, co elektronická evidence náhradního plnění vyžaduje vyplnit. V první řadě to jsou informace o zaměstnancích a jejich počtu, a to v přepočtu na rok, ale i čtvrtletí. Dále je pochopitelně nutné v termínu a také přesně zaevidovat informace o financích. Tedy o ceně dodaných výrobků, stejně jako o tom, kdy byly dodány, kdy byly zaplaceny. To vše s doplněním o číslo dokladu, který s danou transakcí souvisí. Tím zaměstnavatel splní svou jasně danou povinnost a náhradní plnění bude s ohledem na zákonné požadavky správně evidováno.

Jak založit živnost

Rozhodli jste se vydat se na podnikatelskou dráhu? Jako osoba samostatně výdělečně činná, ve zkratce OSVČ? Pokud ano, budou se vám hodit rady, jak založit živnost. Hned na úvod musíme říci, že to rozhodně není nic složitého.

Kde? Na živnostenském úřadě

Prvním krokem, jak založit živnost, je nalezení jakéhokoliv živnostenského úřadu, na který se dostavíte osobně. Zde se identifikujete a následně může dojít k vyřízení živnostenského oprávnění. Tento postup je běžný u volných živností, kde nejsou třeba žádné kvalifikační a jiné předpoklady a požadavky. Pokud jde o živnost vázanou, nebo řemeslnou, je dobré počítat s tím, že musíte splnit požadavky na způsobilost – praxí, nebo vzděláním.

Co je třeba splnit?

Podmínky u volných živností jsou celkem jednoduché. První podmínkou je plnoletost – tedy dovršení osmnáctého roku života. To prokážete a zároveň se identifikujete dokladem totožnosti. Druhou podmínkou je čistý trestní rejstřík. Ten je ověřen přímo na úřadě. Jsou situace, kdy lze vydat oprávnění i osobě se zápisem. Roli hraje to, zda trestný čin nevznikl v rámci předchozího podnikání, a zda se nijak netýká konkrétního podnikatelského oboru.

Připravte si poplatek

Aby proběhlo bezproblémové ohlášení živnosti, je třeba zaplatit příslušný poplatek. Jeho výše je celkem jasným odůvodněním toho, proč většina lidí podniká jako OSVČ. Výše poplatku je přesně 1 000 korun českých. A to u vaší první živnosti. Když budete v budoucnu ohlašovat další, už je výše poplatku snížena, a to na částku 500 Kč.

Jednotný registrační formulář vše usnadní

Jak založit živnost jednoduše? Pomocí jednotného registračního formuláře. Pomocí něho nejenom ohlásíte živnost, ale snadno realizujete i další kroky. Automaticky se registrujete na finančním úřadě jako plátce daně z příjmu, registrujete se na zdravotním pojištění, stejně jako se automaticky registrujete jako plátce sociálního pojištění.