Co je věcné břemeno chůze a jízdy?

Věcné břemeno chůze a jízdy je poměrně zajímavým právním institutem, který se v praxi vyskytuje poměrně často. Jedná se o právní vztah mezi dvěma sousedy, kde jeden má právo přecházet přes pozemek druhého. Tento právní vztah se vztahuje jak na pěší chůzi, tak i na jízdu, například pro potřeby přístupu ke garáži.

Při výstavbě nových domů či bytů je často nutné vybudovat přístupovou cestu, která vede přes sousední pozemek. V takovém případě se může stát, že se soused nechce s výstavbou cesty souhlasit, nebo naopak chce za toto právo požadovat finanční odměnu. V takových situacích se může uplatnit právní institut věcného břemene chůze a jízdy.

Věcné břemeno chůze a jízdy umožňuje majiteli pozemku, po kterém se přechází či projíždí, požadovat od majitele sousedního pozemku finanční odměnu. Tento poplatek by měl odpovídat nákladům spojeným s údržbou a opravou přístupové cesty. Odměna by měla být stanovena v souladu s obvyklými cenami v dané lokalitě a byla by placena pravidelně, například jednou ročně.

Je však třeba poznamenat, že právo věcného břemene chůze a jízdy nelze jednostranně vynucovat. To znamená, že majitel sousedního pozemku nemůže na majitele pozemku, po kterém se přechází či projíždí, klást nespravedlivé podmínky či odmítat mu poskytnout přístup k jeho nemovitosti.

V praxi se může uplatnit také situace, kdy majitel pozemku, po kterém se přechází či projíždí, nárok na věcné břemeno nepotřebuje a může tento nárok převést na jinou osobu, například na budoucího vlastníka pozemku. Toto převzetí však musí být provedeno písemně a musí být schváleno majitelem sousedního pozemku.

Další informace na téma věcné břemeno získáte zde.

Publikováno: 28. 02. 2023

Kategorie: Nezařazené

Autor: Lucie Soukupová