Příslušnost k finančnímu úřadu

Finance jsou to hlavní, co s podnikáním souvisí. Samozřejmé je, že v naší zemi nechybí instituce, která finance jako takové u podnikatelů hlídá. Je to finanční úřad. Mnoho podnikatelů se ptá, jaká je jejich příslušnost k finančnímu úřadu. Podívejte se s námi na odpověď.

U OSVČ hraje roli informace na živnostenském oprávnění

Nejprve se podívejme na podnikání fyzických osob, které jsou vedeny jako osoby samostatně výdělečně činné. Ty si požádali o vydání živnostenského oprávnění, kde je evidována také konkrétní podnikatelská adresa. U většiny to bývá adresa trvalého bydliště, pokud nebylo místo řešeno jiným způsobem – třeba virtuálním sídlem. Příslušnost k finančnímu úřadu tedy souvisí s touto zapsanou adresou. Pokud je to trvalé bydliště, které je v budoucnu změněno, je třeba na to myslet a nechat si upravit i údaje, stejně jako následnou místní příslušnost.

Jak to tomu u právnických osob?

Právnické osoby, nejčastěji společnosti s ručením omezením, mohou být vedeni i několika lidmi, s různými trvalými bydlišti. Jak je na to pohlíženo s ohledem na příslušnost ke konkrétnímu FÚ? Nijak. U právnických osob totiž hraje roli takzvané sídlo společnosti. Ať už klasické, nebo již zmíněné virtuální. Podle toho, kde má firma sídlo, má také svůj finanční úřad. To mnozí podnikatelé často nedomyslí a volí sídla v Praze, i když bydlí na opačném konci republiky. Případná návštěva finančního úřadu, třeba za účelem jejich kontroly, se tak může značně prodražit.

Kdo dohledat seznam finančních úřadů?

Je řada webů, které tato data nabízejí. Pokud vám jde o objektivnost a aktuálnost, doporučujeme jeden jediný. Je to web České daňové správy, který provozuje Ministerstvo finanční. U něho máte jistotu, že daný seznam včetně veškerých kontaktních údajů bude vždy správný. V něm si také dohledáte, kam přesně patříte.

Publikováno: 19. 01. 2023 / Aktualizováno: 02. 12. 2017

Kategorie: Finance

Autor: Lucie Soukupová