Elektronická evidence náhradního plnění

Co je to náhradní plnění? Jde o pojem, který v podnikatelském světě není zase až tolik známý. To proto, že se v první řadě týká jenom těch, kteří mají zaměstnance, a dále je třeba dodat, že se jedná o ty podnikatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Těch se náhradní plnění týká. V souvislosti s tím je dobré upozornit na změnu, která proběhla 1. 10. 2017.

Snaha o větší jednoduchost

Podívejme se blíže na datum 1. 10. 2017. Právě k němu se váže novela zákona číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, provedené zákonem č. 206/2017 Sb. Ta je spojena hlavně se snahou náhradní plnění mnohem více zjednodušit a také zefektivnit. A to směrem k tomu, že bude vše realizováno takzvaně online. Znamená to, že v toto datum vešla v platnost elektronická evidence náhradního plnění.

Co to znamená pro podnikatele?

Jednoduše to, že pokud mají mezi svými zaměstnanci více než polovinu těch, které mají zdravotní postižení, může dodat náhradní plnění. V praxi to pro takového podnikatele znamená nutnost návštěvy a přihlášení na webových stránkách MPSV, kam zadají požadované údaje. Elektronická evidence náhradního plnění je spojena i s pevně danými termíny. Ona doba je přesně 30 kalendářních dní – nejpozději, a to od konkrétního zaplacení náhradního plnění.

Jaké údaje je nutné zadávat?

Kde a do kdy musí být data evidována, to již víme. Nyní se podívejme i na to, co elektronická evidence náhradního plnění vyžaduje vyplnit. V první řadě to jsou informace o zaměstnancích a jejich počtu, a to v přepočtu na rok, ale i čtvrtletí. Dále je pochopitelně nutné v termínu a také přesně zaevidovat informace o financích. Tedy o ceně dodaných výrobků, stejně jako o tom, kdy byly dodány, kdy byly zaplaceny. To vše s doplněním o číslo dokladu, který s danou transakcí souvisí. Tím zaměstnavatel splní svou jasně danou povinnost a náhradní plnění bude s ohledem na zákonné požadavky správně evidováno.

Publikováno: 25. 11. 2017

Kategorie: Finance

Autor: Lucie Soukupová