Pojištění profesní odpovědnosti: Pro koho je určeno a co obnáší?

Chybovat je lidské, nicméně v případě některých povolání může i drobné zaváhání vyústit ve značnou škodu. Jediným možným způsobem, jak se chránit před náhradou škody, je uzavřít pojištění profesní odpovědnosti. Pro některá povolání je povinné ze zákona. Chrání je před nepředvídatelnými finančními náklady, které by mohly dotyčnému ohrozit budoucí výkon profese. Pojištění profesní odpovědnosti je pro mnohé profese povinné. Dojde-li ke vzniku škody, uhradí ji pojišťovna. Tedy za předpokladu, že se neodvolá na některou z tzv. výluk uvedených v pojistné smlouvě (např. na nedodržení lhůty pro dodání služby či výrobku či škody způsobené při obchodování s cennými papíry, škody z válečných událostí apod.). Finanční plnění pochopitelně neposkytne ani v případě, kdy ke škodě došlo v důsledku protiprávního jednání nebo nepoctivého chování.

Pro koho je tedy pojištění profesní odpovědnosti povinné?

Česká legislativa udává povinnost poptat pojištění profesní odpovědnosti po ekonomických a právních profesích (soudní exekutoři, auditoři, notáři, advokáti, účetní, správci konkurzní podstaty a daňoví poradci), po provozovatelích nestátních zdravotnických organizací (lékárny, lékařské ambulance, veteriny, zubní ordinace) a mimo jiné také po architektech, realitních kancelářích, myslivcích, pojišťovacích agentech a makléřích. Obecně je však produkt vnímán jako nepsaná povinnost pro všechny subjekty, které se vystavují riziku, že při výkonu profese způsobí škodu, jež by nebyly schopny uhradit v plné výši. Pojišťovny obvykle hradí také náklady na právní zastoupení pojištěné osoby, na kterou poškozený vznesl žalobu. Odlišným produktem, který chrání zaměstnance před škodami způsobenými zaměstnavateli, je pojištění odpovědnosti zaměstnance. Nabízí ho například ERGO pojišťovna.

Publikováno: 30. 06. 2020 / Aktualizováno: 29. 05. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Lucie Soukupová