Jaké máme pracovní víza pro cizince

Pro cizince existuje několik typů pracovních víz. Jak se v jednotlivých druzích povolení vyznat? Co je pro ně specifické?

Vízum versus pobyt, v čem je rozdíl

Obecně si cizinec může opatřit dva typy povolení k dlouhodobému pobytu. Jde jednak o dlouhodobé vízum nebo o povolení k dlouhodobému pobytu. Oba shodně využije cizinec, který v Česku má v plánu zůstat déle než 90 dnů.

Vízum se doporučuje cizincům, kteří plánují zůstat v Česku kratší dobu, řádově měsíce. Naproti tomu dlouhodobý pobyt je určen cizincům, kteří v tuzemsku hodlají pobývat déle, například právě za účelem zaměstnání.

Pracovní víza

Co se týče víz, obecně se rozdělují na:

  • dlouhodobá
  • krátkodobá

Dlouhodobá víza

Mezi dlouhodobá víza udílená za účelem zaměstnání patří primárně:

  • dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání
  • mimořádné pracovní vízum

Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Jako sezonní zaměstnání se definuje činnost závislá na ročním období, která je stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017 Sb. ze dne 25. 9. 2017.

Mimořádné pracovní vízum

Mimořádné pracovní vízum lze vydat pouze za podmínek stanovených nařízením vlády č. 291/2019 Sb., které bylo vydáno s účinností do 31. prosince 2022. Vízum je na základě tohoto nařízení možno vydat pouze pro vybrané druhy prací ve stanovených sektorech zařazených v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE).

Krátkodobá víza

Krátkodobá víza jsou určena naopak pro cizince, kteří v Česku plánují přebývat po dobu kratší než 90 dní.

Krátkodobá víza se dále rozdělují na:

  • krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání
  • Krátkodobé vízum za účelem zaměstnání

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Krátkodobé vízum za účelem sezonního zaměstnání se opět udílí primárně dle podmínek uvedených výše.

Krátkodobé vízum za účelem zaměstnání

Jak je oficiálně definováno, žadatel si žádost o toto vízum může podat, chystá-li se v Česku pracovat anebo bude-li na území republiky plnit úkoly vyplývající z předmětu činnosti právnické osoby zajišťované společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní korporace pro obchodní korporaci.

Publikováno: 28. 11. 2023

Kategorie: Podnikání

Autor: Aneta Hrubá