Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Kdo se rozhodně podnikat, a to jako osoba samostatně výdělečně činná neboli OSVČ, má dvě hlavní povinnosti. Těmi je platba sociálního a také zdravotního pojištění. Forma je jasné. Platí se takzvané zálohy na sociální, stejně jako zálohy na zdravotní pojištění. Podívejte se na hlavní informace, které se tohoto týkají.

Zálohy na zdravotní pojištění

Pokud máte příjmy ze samostatné činnosti, tedy jste OSVČ, zálohy na zdravotní pojištění se vás týkají. Jaká je jejich výše? K výpočtu vám poslouží hned dvojice procentuelních hodnot. Buď je to 13,5 procenta z takzvaného vyměřovacího základu, nebo pokud chcete jednodušší výpočet, je záloha na zdravotní pojištění ve výši 6,75 procent z vašeho zisku. Nutno říci, že pokud jako OSVČ nemáte žádné zisky, neznamená to, že se zálohám na zdravotní pojištění můžete vyhnout. Takto to nefunguje. V takovém případě se vás týkají takzvané minimální zálohy. Ta průběžně stoupá. Zatímco v roce 2017 byla její výše 1906 Kč, nyní je třeba říci, že pro rok 2018 platí sazba 2024 Kč. Tu měsíčně platíte, i když výpočet s využitím zmíněných procent dá sumu nižší.

Zálohy na sociální pojištění

Koho se týkají? Jsou to osoby samostatně výdělečně činné, které mají podnikání jako hlavní činnost. Platit je ale mohou i ti, kteří ji mají vedenou jako vedlejší, ale s vysokým ziskem. Za ten je považován daňový základ ve výši necelých 70 000 Kč. Základem výpočtu je takzvaný Přehled příjmů za předchozí podnikatelský rok, na základě kterého se výše záloh na sociální pojištění vypočítá. Sazba je 29,2 procenta z vyměřovacího základu neboli 14,6 procent ze zisku. Opět platí, že je nutné počítat s minimální zálohou, která za rok 2017 činila 2 061 korun, ale pro rok 2018 došlo k jejímu navýšení, a to na sumu 2 189 korun českých. Tolik musí měsíčně odvádět každé OSVČ realizující hlavní podnikatelskou činnost.

Publikováno: 06. 01. 2018

Kategorie: Finance

Autor: Lucie Soukupová